TÜRK HALK MÜZİĞİ

Türk halk müziği, Türkiye’nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen Türkçe yöresel etnik müziklerin tümü. Yapısal olarak Folklorun bir parçasıdır.

 

Türkiye’nin çeşitli yörelerinde farklı ağızlar ve formlarda söylenen

müziklerin tümü. Yapısal olarak

bir parçasıdır.

Türk halk müziği, kısaca (THM) sözlü halk müziği ve sözsüz halk müziği olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü halk müziğine genel olarak

adı verilir.

ise düzenli yöresel çalgı ezgileridir.

Türk halk müziği kapsamında dikkate alınan eserler, klasik ve modern olmak üzere ikiye ayrılır:

  • Klasik

    halk müziği, çeşitli yörelerden derlenmiş birçoğu anonim olan türkülerden ve sözsüz halk müziklerinden oluşur.

    eserlerin sözü ve bestesinin kime ait olduğu bilinmez ve yöreye mal olmuştur.

  • Modern Türk halk müziği ise, 1970’li yıllardan sonraki dönemde eski yöresel müzik kalıpları örnek alınarak oluşturulmuş, sözü ve bestesi belli olan halk müzikleridir.

Türk halk müziği’nde çalınan çalgılar yöreye göre değişmekle birlikte temel çalgılar;

,

,

, klarnet ve darbuka’dır. Bunun dışında yöreye özgü sazlar bulunmaktadır. Örneğin

Doğu Karadeniz;

Teke yöresi’nde sıklıkla görülen bir çalgıdır.

Türk halk müziği,

ve

ile de yakından ilgilidir.

TRT kurulduğu yıllardan itibaren yöre yöre araştırma yaparak; pek çok anonim türküyü kaynağından derlemiş ve arşivlemiştir. Bu türküler, THM’nin temel kaynaklarıdır. Öte yandan, yöresel sanatçılar da yörelerindeki unutulmuş veya unutulagelen türkülerin pek çoğunu kayda geçirmişlerdir.

Türk halk müziği genel itibariyle şu yörelere ayrılır: Karadeniz, Trakya, Ege, Teke, Doğu Anadolu, İç Anadolu, Kafkas. Bunun dışında genel karakteristiğine göre; bektaşi, halay, teke, zeybek gibi türlere ayrılır. Ayrıca il bazında türküler kategorilendirilmiştir.